BrahMos cruise missile

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ହେବ ରପ୍ତାନି । ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସହ ହୋଇଥିବା ୩୭୪...

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ବିବାଦ ଭିତରେ ‘ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ କୃଜ୍’ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ସଂସ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଭାରତ । ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ବୀପରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ...