brahman-bania

1 min read

ମୁମ୍ବାଇ:  ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଦଳ ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା । ବିଜେପି କହିଲେ ଲୋକ ବଣିଆ-ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବିଜେପିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ...