Bow and Arrow

Bow Arrow 1 min read

ମୟୁରଭଞ୍ଜ: ତୀର ମାଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ସାମାନ୍ୟ କଳିରୁ ଛୋଟରାୟ ଦେହୁରୀ କରିଥିଲା ତୀରମାଡ଼ । ଆଉ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସମରା ଦେହୁରୀ ।...