boom technology

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମିନିଟରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପରସୋନିକ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା...