Bolodomir Zelensky

1 min read

କିଭ: ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲେଦିମିର ଜେଲେଂସ୍କି ବିଦେଶରେ ନିୟୋଜିତ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ସମେତ ୫ ଦେଶରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନର...