black tiger

1 min read

ଶିମିଳିପାଳ: ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିରଳ କଳାବାଘର ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ବାଘର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩ବର୍ଷ ହେବ । ବାଘ-ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ କଳାବାଘର ମୃତ୍ୟୁ...