ମହାକାଶ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ବେଜୋସ୍

1 min read

ମହାକାଶକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ । ବ୍ଳ୍ୟୁ ଅରଜିନ୍  କମ୍ପାନୀର ରକେଟ ନ୍ୟୁ ସେପାର୍ଡ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଲଞ୍ଚିଂ ୨୦ ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ୬.୪୫ ମିନିଟରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସର ବ୍ଳୁ୍ ଅରଜିନ୍‌ର ଲଞ୍ଚିଂ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଲଞ୍ଚ କରଯାଇଛି ।

Opn Commnet Area

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner