ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି  । ଆଉ ଏବେ ଦୀପିକା ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରରେ ବଡ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି  । ମହାଭାରତର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ପୁଣିଥରେ ବଡ ପରଦାରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯିବ  ।  ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡର କୁଇନ୍ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନଜର ଆସିବେ  । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛିକି ଏଥର ମହାଭାରତର କାହାଣୀକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯିବ  । ')}

Leave a Reply

Your email address will not be published.