woman killed husband

ସତରେ ସନ୍ଦେହ ମଣିଷକୁ ସଇତାନ ସଜାଇ ଦିଏ । ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲାଇ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ । ବେଦୀରେ ହାତଧରି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ...