will participate in miss universe

1 min read

ମୁମ୍ବାଇ: ‘ଲିଭା ମିସ୍ ଦିଭା’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀଗଡର ଝିଅ ହରନାଜ ସନ୍ଧୁ । ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆୟୋଜନରେ ବଲିଉଡଷ୍ଟାର ମଲାଇକା ଆରୋରା...