Water Allergy

ଓ୍ବାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ । ଡାନିଏଲ୍ ମ୍ୟାକକ୍ରେଭେନ୍ ନାମକ ଏହି ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଟିର ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ...