Waiting

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବିପଦରେ ଜୀବନ । ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁମୋଦନରେ ଅଟକିଛି ପୋଲ୍ ନିର୍ମାଣ । ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଣିରେ ପଶି ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି...