volodymyr-zelenskys

ଲଣ୍ଡନ : ୮୪ ଲକ୍ଷରେ ନିଲାମ ହେଲା ଯୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱେଟର । ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସ୍ୱେଟର ।...