Veteran actress Shashikala

ମୁମ୍ବାଇ: ‘କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶଶିକଳା ଆଉନାହାଁନ୍ତି । ରବିବାର ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶଶିକଳା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାଇଗଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି...