VaccineProgram

ମୁମ୍ୱାଇ: କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ଅନିୟମିତତା । ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଖବର ବାହାରକୁ ଆସିଛି । ଖବରଅନୁଯାୟୀ,...