USA CLOSES CHINA EMBASSY

1 min read

ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲଗିଛି । ବୁଧବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସ୍ଥିତ ଚୀନ୍...