US FDA

ୱାଶିଂଟନ୍: ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦକୁ ଦେଖି ଆମେରିକା ଫାଇଜର କୋଭିଡ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଆମେରିକାର ଏଫଡିଏ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି...