Upsc Topper

ଜୟପୁର: ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୧୫ରେ  ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଟିନା ଡାବି  ଏବଂ ଅଥାର ଆମୀର ଖାନ ଛାଡପତ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।...