Upgrade

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲର ଆଡଭାନ୍ସ ବର୍ଜନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମିସାଇଲଟି ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି...

New Tax Regime May Upgrade With Some Effective Changes In This Budget-2022 1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଟିକସ ଦର...