UP barabanki

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ଦୁଇ ମୃତ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରବାଙ୍କୀରେ ଅଘଟଣ । ଭଙ୍ଗା ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ୧୦ଜଣଙ୍କୁ...