unmanned

ଓ୍ୱାଶିଂଟନ: ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ନୂଆ ଘାତକ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆମେରିକା । ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ...