United Airlines plane

ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ଡେନଭରରୁ ହୱାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ବିମାନରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଖସି ତଳେ...