underworld don

ମୁମ୍ବାଇ: ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗସିପ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି...