Unauthorized Construction

1 min read

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଉଦ୍ଧବ ସରକାର ସହ ବାକଯୁଦ୍ଧ । ବିଏମସି ବାନ୍ଦ୍ରା ୱେଷ୍ଟ ପାଲି ହିଲ୍ ରୋଡରେ ଥିବା କଙ୍ଗନାଙ୍କ...