UkraineIssue

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଂଗରେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ହାତ ମିଳାଇବେ ଦୁଇ ସୁପରପାଓ୍ୱାର ଋଷ ଓ ଚୀନ । ଆମେରିକାକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଚୀନ...