Ukraine Crisis

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ଋଷ ସେନାର ସମରସଜ୍ଜା । ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନ...