TyphoonChanthu

1 min read

ଜାପାନରେ ମାତିଛି ଚାନ୍ଥୁ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଚାନ୍ଥୁର ପ୍ରଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଛି ୪୯ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ । ନାଗାସାକି, ଫୁକୁଓକା ଓ ସାଗାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ଚାନ୍ଥୁର ପ୍ରଭାବରେ...