Two Wives Fight

ପୁରୀ: ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତୁଟୁନି ସଉତୁଣୀ ତ୍ରୁଟି । ମୁଗାଗ୍ନି ପାଇଁ ଜୁଇ ପାଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ । ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଘଟିଛି...