Two Students Death

ରାୟଗଡା: ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ବୁଡିଗଲେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର । 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତୁମ୍ବୀଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ନାଗାବଳୀ ନଦୀକୁ ଗାଧାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଛୁଟିରେ...