Two killed Firing

ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଦାରାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା  । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ୨ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟିବା ସହ...