Two Family

ପୁରୀ/ବ୍ରହ୍ମଗିରି: ପାଣି ପାଇଁ ମହାଭାରତ । ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡିମିରିସେଣା ହରିଜନ ସାହିର ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି...