Tweets To Save Life

Unkonw Woman Tweets To Save Her Life In Ganjam 1 min read

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କର । ଜଲଦି ଉଦ୍ଧାର କର... କେତେବେଳେ ବି ମୋ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ । ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକାଧିକ ଟ୍ୱିଟ୍...