tv shooting

1 min read

କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି । ଛୋଟ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି...