tusker killed

ବାରିପଦା: ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦନ୍ତା ଶିକାର ଅଭିଯୋଗ। ହାତୀ ମାରିବା ପରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜେନାବିଲ ରେଞ୍ଜର ଘଟଣା। ଗତ...