truck without front wheels

1 min read

ଦିଲ୍ଲୀ : ଚକ ବିନା ଗାଡି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରକର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖି ପାରିବେ...