Teachers Trainer

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୨୦ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୧୨୦ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ରାୋଇଁ...