taliban beat youth for wearing jeans in afghanistan

କାବୁଲ: ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ସ ପରି 'ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ' ପୋଷାକ...