sweetness

1 min read

କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧନୀ-ଗରିବ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ତୁଳନା...