Suleipata Dam

ବାରିପଦା:  ଖୋଲିଲାଣି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପଦଦେଶରେ ଥିବା ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ । ନିକଟରୁ ଡ୍ୟାମର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଦୁଇଟି...