Sukhoi 30MKI

1 min read

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ୍ବେରେ ଅବତରଣ କଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ୍ବରେ ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର...