successfully launched

Surface to Surface Ballistic Missile, Agni-5, successfully launched 1 min read

ବାଲେଶ୍ୱର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଅଗ୍ନି ଫାଇବ୍ ମିସାଇଲରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ...