studentshot

1 min read

ଗାଜିଆବାଦ: ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲେ ଛାତ୍ର । ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ କ୍ଳାସ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଏଥିରେ ଉତ୍‌କ୍ଷୀପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛି ଛାତ୍ର ।...