STET

1 min read

ବିହାର: STET ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅବହେଳା ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି । STET ୨୦୧୯ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଫର୍ମରେ ଋଷିକେଶ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ...