splaunched

1 min read

ଲକ୍ଷ୍ଣୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ । ନିର୍ବାଚନରେ ଭାସିବ ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ନା । କଥା ହେଉଛି- ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଉପଲକ୍ଷେ ଲଞ୍ଚ...