#southkorea

ପ୍ୟୋଗୟାଙ୍ଗ: ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍‌ ଉନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସେନା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହ ସୀମା ବୁଝାମରା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ମିଳିତ...

Close Bitnami banner