Social Activist

1 min read

ପୁନେ: ବିଜେପି ନେତା ବୁଝାଇଲେ, ଆନ୍ନ ହଜାରେ ବୁଝିଗଲେ । ତିନି କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ...