SMC

ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ । ସ୍ବଚ୍ଛସାଥୀ ଓ ଜଳସାଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆବର୍ଜନା । ସମ୍ବଲପୁର...