saketgoyal

2 min read

ପାଟନା: କରୋନା ମହାମାରୀ । ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ...