sailfish

1 min read

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ତାଳଚୁଆରେ ଧରାହୋଇଛି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଏହି ବିରଳ ମାଛ ଧରାଯାଇଛି । ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ଏହି ବିରଳ ମାଛକୁ...

Close Bitnami banner