Saffron Flag

1 min read

ଆଗ୍ରା: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଆଗ୍ରା ତାଜମହଲ ପରିସରରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ସଂଗଠନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ...